Home     Contact     Wegbeschrijving

Laatste update:
06/11/2005 18:08


Optredens
Fotoalbum
Repertorium
Dirigent
Koorleden
Geschiedenis
Luisteren...
Repetities

Repertorium > Religieus - Der dreiundvierzigste Psalm

Felix Mendelssohn Bartholdy:
Der dreiundvierzigste Psalm

Beluister de uitvoering door de Wiener Sangerknaben

Klik op het luidsprekertje om de 43e psalm te beluisteren (12 MB)

Nederlandse vertaling...

Richte mich, Gott, und f�hre meine Sache wider das unheilige Volk.
Und errette mich von den falschen und b�sen Leuten.

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht;
doe mij ontkomen aan den man van bedrog en onrecht.

Denn du bist der Gott meiner St�rke, warum verst�ssest du mich?
Warum l�ssest du mich so traurig gehn, wenn mein Feind mich dr�ngt?

Want Gij zijt de God mijner toevlucht;
waarom verstoot Gij mij?
Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge, und zu deiner Wohnung.

Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heiligen berg en naar uw woningen,

Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.

zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot den God mijner jubelende vreugde, en u loven met de citer, o God, mijn God!

Was betr�bst du dich meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts H�lfe, und mein Gott ist.

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven mijn verlosser en mijn God.